Qaction.pl - Programy Własne - Korekty faktur VAT na podstawie PZ
 
 
 
[InsERT S.A.] [RESET2 Sp. z o.o.] [ELZAB S.A.] [Innova S.A.] [Novitus S.A.] [POSNET S.A.]
 
 
 
 
 
 
[Ubezpiecza nas PZU S.A.]
 
 
 
Programy Własne

Korekty faktur VAT na podstawie PZ

Moduł umożliwia zbiorcze wygenerowanie korekt faktur sprzedaży na podstawie przyjęcia zewnętrznego. Szczególnie może znaleźć zastosowanie w hurtowni książek, materiałów budowlanych.

Na bieżąco klienci dokonują zakupu towarów z prawem zwrotu w określonym czasie. Po kilku tygodniach zwracają niesprzedane pozycje. Użytkownik w Subiekcie GT tworzy dokument przyjęcia zewnętrznego na zwracane pozycje.

Następnie w naszym programie zaznacza właściwą PZ i okres, z którego mają być korygowane faktury sprzedaży. Program analizuje sprzedaż i generuje faktury korygujące. Zastosowany algorytm generuje jak najmniejszą możliwą liczbę dokumentów, co przekłada się na oszczędność papieru.

W programie zastosowano również dodatkowy algorytm (do włączenia) dopuszczający możliwość zwrotu do wysokości określonego procentu % wartości sprzedaży w danej grupie towarowej oraz ilości dla danego towaru.

Po zakończeniu pracy na dokumencie przyjęcie zewnętrznego pozostają tylko pozycje, dla których nie jest możliwe utworzenie korekt faktur sprzedaży.

Program wymaga Sfery do Subiekta GT, ewentualnie Niebieskiego lub Zielonego Plusa dla Insert GT (dla dodatkowego algorytmu).

Cena netto w Qaction.pl: 500.00 zł + 23% podatku VAT