Qaction.pl - Nowości - Nowa wersja programu QInvoice2Mail - 1.2.0
 
 
 
[InsERT S.A.] [RESET2 Sp. z o.o.] [ELZAB S.A.] [Innova S.A.] [Novitus S.A.] [POSNET S.A.]
 
 
 
 
 
 
[Ubezpiecza nas PZU S.A.]
 
 
 
Nowości

Nowa wersja programu QInvoice2Mail - 1.2.0

2012-09-28

Oto lista zmian w tej wersji:

  1. W opcjach programu dodano możliwość zawężenia wysyłania dokumentów wyłącznie do kontrahentów z określoną cechą.
  2. W opcjach programu dodano możliwość określenia liczby dni wstecz, dla których zostanie wykonana wysyłka. Opcja przydatna, jeśli program nie pracuje ciągle. Przykładowo: w piątek nie została zrealizowana wysyłka, program zostanie uruchomiony w poniedziałek. Jeśli liczba dni będzie ustawiona na 0, wtedy zostaną wysłane dokumenty tylko z poniedziałku, te zaś z piątku zostaną anulowane.
  3. Na widoku Zarządzanie dokumentami dodano kolumnę Ostatni status oraz filtr umożliwiający zawężenie wyników do określonego statusu.
  4. Na widoku Zarządzanie dokumentami dodano link Anuluj wysyłkę. Po zaznaczeniu dowolnych dokumentów i użyciu linku ich wysyłka zostanie anulowana.
  5. W szablonach wiadomości:
    1. dodano znaczniki - określający kwotę pozostałą do zapłaty oraz - wskazujący walutę dokumentu
    2. poprawiono znacznik - uwzględniający kwotę opakowań zwrotnych
  6. Poprawiono działanie programu w przypadku pracy na jednej bazie danych z programem Rachmistrz GT lub Rewizor GT. Dotychczas po zaimportowaniu/zadekretowaniu dokumentów program chciał ponownie wysyłać dokumenty, ponieważ uznawał je za zmodyfikowane. Obecnie nie reaguje na te zdarzenia.