Qaction.pl - Nowości - Nowa wersja programu QWindykacja - 1.7.0
 
 
 
[InsERT S.A.] [RESET2 Sp. z o.o.] [ELZAB S.A.] [Innova S.A.] [Novitus S.A.] [POSNET S.A.]
 
 
 
 
 
 
[Ubezpiecza nas PZU S.A.]
 
 
 
Nowości

Nowa wersja programu QWindykacja - 1.7.0

2012-09-18

Oto lista zmian w tej wersji:

 1. Dostosowano zapisywanie historii windykacji do nowego modułu Windykacja w Subiekcie/Rewizorze GT od wersji 1.29.
 2. Dodano ustawienia w opcjach programu:
  1. Nie generuj wiadomości ręcznych dla rozrachunków nieściągalnych - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że nie będzie można wygenerować wiadomości, jeśli użytkownik będzie próbował to robić ręcznie zaznaczając "checkboxem" odpowiednie rozrachunki nieściągalne
  2. Nie generuj wiadomości automatycznych dla rozrachunków nieściągalnych - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że nie będzie można wygenerować wiadomości dla rozrachunków nieściągalnych, jeśli będzie uruchomiony moduł Autowysyłki
  3. Nie generuj wiadomości ręcznych dla kontrahentów z cechą - wybranie ze słownika cechy spowoduje, że nie będzie można wygenerować wiadomości do kontrahentów z cechą, jeśli użytkownik będzie próbował to robić ręcznie zaznaczając "checkboxem" odpowiednie rozrachunki
  4. Nie generuj wiadomości ręcznych dla kontrahentów z cechą - wybranie ze słownika cechy spowoduje, że nie będzie można wygenerować wiadomości do kontrahentów z cechą, jeśli będzie uruchomiony moduł Autowysyłki
 3. W module Szablony wiadomości dodano możliwość ustawienia domyślnego szablonu. Ustawienie domyślności spowoduje podpowiedzenie wybranego szablonu przy generowaniu wiadomości ręcznie. Przed wysłaniem użytkownik ma możliwość zmiany szablonu na inny. Uwaga! Szablon domyślny można ustawić osobno dla wiadomości marketingowo-informacyjnej lub windykacji pojedynczego dokumentu i windykacji zbiorczego dokumentu.
 4. Dodano możliwość pracy programu z kilkoma podmiotami na jednym stanowisku komputerowym. W tym celu w katalogu z plikami konfiguracyjnymi, tj. C:\Documents and Settings\All Users\Qaction.pl\Qwindykacja (w Windows XP) lub C:\ProgramData\Qaction.pl\QWindykacja (w Windows Vista, Windows 7) należy powielić plik config.xml i za pomocą, np. Notatnika zmienić parametry połączenia z bazą danych MS SQL. Następnie należy zmienić właściwości skrótu wskazując element docelowy jako: "C:\Program Files\Qaction.pl\QWindykacja\QWindykacja.exe" xml="C:\Documents and Settings\All Users\Qaction.pl\QWindykacja\Baza_Firma1.xml" (w Windows XP) lub "C:\Program Files\Qaction.pl\QWindykacja\QWindykacja.exe" xml="C:\ProgramData\Qaction.pl\QWindykacja\Baza_Firma1.xml" (w Windows Vista, Windows 7).  Czynność należy powtórzyć dla każdej bazy danych. Przypominamy, że na systemach 64-bitowych program jest domyślnie instalowany w C:\Program Files (x86)\Qaction.pl\QWindykacja.
 5. Dodano przykładowe szablony wiadomości.

TAGI: qwindykacja •  serwisant rewizor •  serwisant subiekt •  sprzedaż •  subiekt •  system fk •  system sprzedaży •  telefon •  zdalna24.pl