Qaction.pl - Nowości - Nowa wersja programu QWindykacja 1.2.0 - rozrachunki walutowe
 
 
 
[InsERT S.A.] [RESET2 Sp. z o.o.] [ELZAB S.A.] [Innova S.A.] [Novitus S.A.] [POSNET S.A.]
 
 
 
 
 
 
[Ubezpiecza nas PZU S.A.]
 
 
 
Nowości

Nowa wersja programu QWindykacja 1.2.0 - rozrachunki walutowe

2011-12-22

Informujemy o ukazaniu się nowej wersji programu QWindykacja. Numer programu został zwiększony na 1.2.0.

Oto lista zmian w tej wersji:

  • Usunięto stopkę "Wygenerowano z programu QWindykacja..." dla wiadomości, gdy są tworzone przy pomocy szablonu typu: Wiadomość marketingowo-informacyjna lub Plik zewnętrzny. Obecnie stopka jest doklejana wyłącznie do wiadomości windykacyjnych.
  • Dodano nowy znacznik z szablonach <Rozrachunki - Waluta>. Wstawia on symbol waluty, w której powstał rozrachunek. W związku z tą zmianą w przypadku, gdy jeden kontrahent posiada rozrachunki np. w 3 walutach i wybierzemy szablon typu Windykacja zbiorcza to utworzą się 3 wiadomości, osobne dla każdej z waluty. Znaczniki <Rozrachunki - Saldo bieżące>, <Rozrachunki - Suma pierwotna>, <Rozrachunki - Suma pozostała do zapłaty> odnoszą się do każdej waluty osobno. Rozrachunki walutowe nie są przeliczane na PLN.
  • Na widoku Kontrahenci dodano filtry: Status, Grupy, Cechy oraz Zgoda.
  • Dodano plik pomocy do programu.

Firmy zainteresowane naszymi rozwiązaniami prosimy o kontakt e-mailowy celem udostępnienia 30-dniowej w pełni funkcjonalnej wersji programu.

TAGI: qaction.pl •  qwindykacja •  rewizor •  serwis subiekt •  serwisant rewizor •  sprzedaż •  subiekt •  system sprzedaży •  telefon •  zdalna pomoc •  zdalna24.pl •  zestawienia rewizor •  zestawienia subiekt