Qaction.pl - Nowości - Ukazał się Service Pack 1 do Insert GT 1.27
 
 
 
[InsERT S.A.] [RESET2 Sp. z o.o.] [ELZAB S.A.] [Innova S.A.] [Novitus S.A.] [POSNET S.A.]
 
 
 
 
 
 
[Ubezpiecza nas PZU S.A.]
 
 
 
Nowości

Ukazał się Service Pack 1 do Insert GT 1.27

2011-11-24

Pełna lista zmian w InsERT GT 1.27 SP1:

 • Wyeliminowano problemy w mechanizmie importu dokumentów kasowych i operacji bankowych na konta z powiązaną kartoteką stałą Inne instytucje oraz w schematach importu zawierających konta związane z tą kartoteką. Przy dodaniu nowego schematu lub edycji schematów importu stworzonych w poprzednich wersjach programu, jak również przy próbie wykonania importu takich dokumentów, program wyłączał się.
 • Wprowadzono zmiany w wyliczaniu składek emerytalnych i rentowych płatnych przez budżet państwa w wypadku urlopu wychowawczego. Modyfikacja wynika ze zmian w przepisach wchodzących w życie od 1 stycznia 2012 roku.
 • Rozwiązano problem nieprawidłowej kwoty podstawy ubezpieczenia zdrowotnego w wypłacie przy wystąpieniu absencji w danym miesiącu.
 • Poprawiono błąd polegający na nieuwzględnianiu przez wypłatę (rachunek) ustawień z umowy o pracę (umowy cywilnoprawnej) dotyczących przelewania wynagrodzenia na konto bankowe pracownika.
 • Poprawiono wydruki tekstowe zestawień z grupy Księgowe.
 • Poprawiono drukowanie nagłówka w wydruku Miesięczna ewidencja czasu pracy.
 • Poprawiono w programie Rewizor GT wyświetlanie dokumentów kasowych i operacji bankowych wystawionych w programie Gratyfikant GT. Dokumenty takie nie były wyświetlane przy pracy obu programów na wspólnej bazie danych oraz włączonym w programie Gratyfikant GT parametrze Nie pokazuj operacji bankowych, dokumentów kasowych oraz spłat rozrachunków Gratyfikanta GT w Subiekcie GT.
 • Poprawiono odświeżanie informacji licencyjnych przy zmianie typu abonamentu na e-abonament.
 • Dodano możliwość wpisywania wartości ujemnych podczas uzupełniania kwot w trakcie dodawania lub edycji zapisanych stanów sprawozdań.
 • Dodano w standardowych wzorcach wydruków typu Sprawozdanie z zapisanym stanem zakładkę Nagłówek.
 • Poprawiono mechanizm wyliczania wartości specjalnej Wynik RZS w sprawozdaniach typu Bilans.
 • Poprawiono mechanizm importu dokumentów z pliku komunikacji z biurem rachunkowym dla dokumentów zawierających informacje o magazynach. Program w trakcie importu nie uwzględniał tych informacji.
 • Poprawiono mechanizm rozliczania rozrachunków i spłat opcją Rozlicz przez skojarzenie. Przy włączonym w programie Rewizor GT parametrze Nie pokazuj rozrachunków Rewizora GT w Subiekcie GT, uruchomienie tej opcji powodowało wyświetlenie informacji o braku spłat lub rozrachunków, które można w ten sposób rozliczyć.
 • Poprawiono brak podpowiadania domyślnej karty płatniczej oraz domyślnego kredytu ratalnego podczas edycji i próby przydzielenia domyślnej formy płatności na zamówieniach od klientów. Problem ten występował na dokumentach wystawionych w wersjach starszych, niż obecnie używana.
 • Poprawiono mechanizm wyszukiwania kontrahentów w module Rozrachunki wg kontrahentów. Dotychczas, po dodaniu kontrahenta z poziomu dokumentów finansowych, program nie wyszukiwał tych danych w tabeli.
 • W oknie Pobierz i zainstaluj nową wersję dodano pasek postępu wraz z informacją, jaka część pliku instalacyjnego została pobrana do wybranej lokalizacji.
 • Poprawiono dwuczęściowe wydruki ewidencji VAT. Dotychczas, przy specyficznych danych, ilość wierszy na poszczególnych częściach tych samych stron, mogła być różna.
 • Poprawiono brak przenoszenia ceny pozycji z inwentaryzacji cząstkowej (IWc) do końcowej (IWk), gdy ilość na pozycji w IWc wynosiła zero.
 • W kreatorze zmian VAT dodano operacje zbiorczej zmiany stawek VAT z 8% na 23% oraz z 8% na 5%.
 • W zestawieniach: Historia dostawy o podanym kodzie, Przyjęcia magazynowe wg asortymentu, Przyjęcia magazynowe wg kodów dostaw, Przyjęcia magazynowe wg kontrahentów i asortymentu, Sprzedaż wg kategorii, Sprzedaż wg kodów dostaw, Sprzedaż wg kontrahentów i asortymentu, Sprzedaż wg pracowników, Sprzedaż wg regionów, Towary niechodliwe, Wydania magazynowe wg asortymentu, Wydania magazynowe wg kodów dostaw, Wydania magazynowe wg kontrahentów i asortymentu, Zakup wg asortymentu, Zakup wg kodów dostaw, Zakup wg kontrahentów i asortymentu poprawiono możliwe dublowanie pozycji wyników zestawienia, występujące przy specyficznych układach filtrów.
 • W zestawieniach Sprzedaż wg ... oraz Zakup wg ... poprawiono niedziałające filtry rodzaj elementu (selekcjonujące kontrahentów lub/i towary).

Pobierz Insert GT 1.27 SP1

TAGI: autoryzowany serwisant •  dealer •  dodatki gestor •  dodatki gratyfikant •  dodatki rachmistrz •  dodatki rewizor •  dodatki subiekt •  drukarka fiskalna •  dyplomowany serwisant •  e-mail •  gestor •  gratyfikant •  insert •  kontakt •  magazyn •  niebieski plus dla insert gt •  partner •  pomoc gestor •  pomoc gratyfikant •  pomoc rachmistrz •  pomoc rewizor •  pomoc subiekt •  pomoc techniczna •  qaction.pl •  rachmistrz •  rewizor •  serwis gestor •  serwis gratyfikant •  serwis rachmistrz •  serwis rewizor •  serwis subiekt •  serwisant gestor •  serwisant gratyfikant •  serwisant rachmistrz •  serwisant rewizor •  serwisant subiekt •  sfera dla gestora •  sfera dla gratyfikanta •  sfera dla rewizora •  sfera dla subiekta •  sprzedaż •  subiekt •  system fk •  system kadrowo-płacowy •  system kadrowy •  system płacowy •  system sprzedaży •  środki trwałe •  telefon •  wzorce gestor •  wzorce gratyfikant •  wzorce rachmistrz •  wzorce rewizor •  wzorce subiekt •  wzorce wydruków •  zestawienia gestor •  zestawienia gratyfikant •  zestawienia rachmistrz •  zestawienia rewizor •  zestawienia sql •  zestawienia subiekt •  zielony plus dla insert gt