Qaction.pl - O firmie - Warunki współpracy
Warunki współpracy z naszą firmą
  1. Podstawą ustalenia stawki godzinowej jest dzień i godzina rozpoczęcia usługi bez względu na dzień i godzinę zakończenia: A – w dni robocze w godz. 8.00 – 18.00, B – w dni robocze w godz. 18.01 – 7.59 oraz soboty w godz. 8.00 – 18.00, C – w soboty od godz. 18.01 oraz w niedziele i święta. Podstawą ustalenia stawki godzinowej jest żądanie klienta co do dnia i godziny rozpoczęcia usługi.
  2. W zależności od odległości od siedziby Qaction.pl do siedziby klienta minimalne zamówienie wynosi: do 35 km od miasta-siedziby – 1 godzina, od 36 do 90 km od miasta-siedziby – 2 godziny, od 91 do 150 km od miasta-siedziby – 3 godziny robocze, od 151 do 200 km od miasta-siedziby – 4 godziny.
  3. Każdorazowo pierwsza godzina płatna jest w całości nawet jeśli nie została wykorzystana, druga i kolejne godziny płatne są za każde rozpoczęte 30 minut.
  4. Pierwsze 3 faktury wystawione dla nowego klienta płatne są gotówką.
  5. Odsetki za zwłokę nalicza się od dnia wystawienia faktury przez klienta do dnia zapłaty.
  6. Dojazd do klienta poza granicami Wrocławia liczony jest od siedziby firmy, tj. Wrocław, ul. Litewska do siedziby klienta. Stawka liczona jest w obie strony (tam i z powrotem).

TAGI: dodatki gestor •  dodatki gratyfikant •  dodatki rachmistrz •  dodatki rewizor •  dodatki subiekt •  pomoc gestor •  pomoc gratyfikant •  pomoc rachmistrz •  pomoc rewizor •  pomoc subiekt •  qaction.pl •  serwis gestor •  serwis gratyfikant •  serwis rachmistrz •  serwis rewizor •  serwis subiekt •  serwisant gestor •  serwisant gratyfikant •  serwisant rachmistrz •  serwisant rewizor •  serwisant subiekt •  wzorce gestor •  wzorce gratyfikant •  wzorce rachmistrz •  wzorce rewizor •  wzorce subiekt •  zestawienia gestor •  zestawienia gratyfikant •  zestawienia rachmistrz •  zestawienia rewizor •  zestawienia subiekt