Qaction.pl - O firmie - E-faktura w Qaction.pl
E-faktura w Qaction.pl

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem faktury VAT w formie elektronicznej prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami.

E-faktura jest elektronicznym odpowiednikiem faktury papierowej, jest opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jest wysyłana bezpośrednio na wskazany przez klienta adres e-mail.

E-faktura ma taką samą wartość prawną jak dokument w formie papierowej. Jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. 2010 r., Nr 294, poz. 1661), ponieważ gwarantujemy autentyczności jej pochodzenia i zachowanie integralności treści. Stanowi pełnoprawny dowód księgowy.

Jak zamówić e-fakturę

Aby zrezygnować z faktury papierować i otrzymywać e-fakturę wystarczy:

  • wydrukować i wypełnić formularz, a następnie:
    • dostarczyć go do siedziby Marek Francuz Qaction.pl lub
    • wysłać go faxem pod numer 717 071 260 lub
    • wysłać go pocztą na adres:
      Marek Francuz Qaction.pl, ul. Litewska 14/65, 51-354 Wrocław

TAGI: qaction.pl •  qachiwum •  earchiwum •  programy własne •